A janë ata të cilët janë rikuperuar nga romani coronavirus COVID-19 tani imun ndaj infeksioneve të mëtejshme? Dhe a mbetet virusi në trupin e tyre në formë inerte për të rishfaqur më vonë - në mënyrën që dhenve mund të çojë në herpes?


përgjigje 1:

Dyshoj nëse ka përvojë të mjaftueshme me këtë virus akoma për t'i ditur këto gjëra. Nuk ishte e qartë menjëherë se virusi "herpes" mund të banonte i qetë përgjatë trupave nervorë dhe të rishfaqej më vonë. Sa i përket mbrojtjes ndaj rindërtimit, kjo ka të ngjarë. Konsiderohet fuqimisht se gjenerata që mbijetoi nga Gripi Spanjoll i 1918 mbajti mbrojtje shtesë nga shpërthimet e mëvonshme të gripit dhe se mbrojtja arriti ose ngadalësoi shpërthimet e mëvonshme të gripit të lidhura ngushtë.