A është koronavirusi me të vërtetë një patentë amerikane?


përgjigje 1:

Ekzistenca e familjes koronavirus të viruseve ishte e njohur mirë para epidemisë së re me COVID-19.

Po, ka rreth 14,000 patenta dhe aplikime për patenta amerikane me "koronavirus" në titullin e tyre, që lidhen me vaksinat, trajtimin, etj.

Kërkime dhe Komunitete IP FPO

Ka shumë të ngjarë, ka patenta të lidhura edhe në vende të tjera, madje edhe në Kinë.

Këtu është një nga shumë patentat për ta "trajtuar" atë

Metodat e trajtimit të infeksionit koronavirus

Nuk dihet nëse trajtimi i propozuar funksionon, veçanërisht për Covid-19. Duke pasur parasysh që Covid-19 deri më tani ishte i panjohur, nuk ka gjasa të ekzistojë ndonjë patentë specifik.

Si përmbledhje - asnjë koronavirus (veçanërisht COVID-19) NUK është një patentë amerikane (akoma), por ka patenta dhe aplikime për patenta që lidhen me familjen e viruseve të koronës.